Trainingen

Verbale agressietraining

In deze training krijg je handvaten om agressief gedrag van cliënten/jongeren/algemene bezoekers te herkennen en te begrenzen.

Veilig huisbezoek

Tijdens deze training krijgen jouw medewerkers inzichten in risico- en gevaarindicatoren bij huisbezoek.

Crisistraining met alarm

Hoe ga je als team om met crisissituaties op de werkvloer. Er is op alarm gedrukt door collega, wat nu?

Straatcultuurtraining

In deze training nemen we je mee naar de belevingswereld van de straatjongeren. Je ontvangt tips en trucs om meer contact te maken.

Overval preventie

Hoe signaleer je mogelijke overvallers en mocht het onverhoopt toch tot een overval komen, hoe handel je professioneel?

Grenzen stellen voor jongeren

Tijdens deze training leren jongeren omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Nee zeggen bij groepsdruk en bereiden we ze voor op klant contact bij werk en of stage.