Over ons

'Diversiteit tijdens training'

Wij zijn een team van ervaren trainingsacteurs en ISO-gecertificeerde trainers.  

Jarenlang hebben we voor verschillende trainingsbureau’s gewerkt. Wat ons opviel, is dat er diversiteit in werkveld mistte. Nederland kent een multiculture samenleving. Er wonen in ons land mensen uit maar liefst 190 verschillende landen. Deze diversiteit dient ook terug te komen tijdens een agressietraining. Vaak kan kennis over een andere cultuur al de-escalerend werken. Doordat ons team uit freelancers met verschillende achtergronden bestaat, brengen we automatisch diversiteit mee tijdens de training. Wij geloven dat representatie er toe doet.

'Trainingsacteurs zijn ervaringsdeskundige'

Agressietraining gericht op jongeren
Al onze trainers weten wat straatcultuur inhoudt. Zij zijn voortdurend de doelgroep aan het onderzoeken op alle mogelijke manieren. Het is namelijk van belang om dezelfde taal te spreken met je client om contact te maken. Een aantal van onze trainingsacteurs is ervaringsdeskundige. Zij hebben hun verleden op straat ingeruild voor waardevol werk. Daardoor krijg je tijdens de training de echtheid die je ziet in het praktijk.

'Ik wil niet geholpen worden door een zwarte vrouw'

Agressietraining in de zorg
De zorg kampt helaas met extreem veel agressie. Verschillende soorten agressievormen passeren de reveu. Jammer genoeg komt discriminatie vanuit patiënten anno 2022 nog steeds voor:
‘Ik wil niet geholpen worden door die zwarte vrouw’ of ‘Ik wil niet dat die vrouw met dat gordijn om haar hoofd mij helpt’, zijn reacties die wij vaak terugkrijgen vanuit het werkveld. Ook ervaart het zorgpersoneel druk op een agressieve manier van familieleden van patiënten. Overigens wordt de markt steeds meer aangevuld door jongeren met verschillende culturele achtergronden, die het zorgteam immers versterken. Wij vinden het van belang om hen weerbaar te maken. Jongeren die vanuit een cultuur zijn opgevoed waar hiërarchie een belangrijke waarde is, vinden het nogal moeilijk om een oudere persoon aan te spreken op zijn/haar gedrag vanwege het leeftijdsverschil. Ons team heeft veel ervaring in de zorg en veel kennis over niet-westerse culturen. Door onze aansluitende praktijkvoorbeelden en jarenlange ervaring krijg je een training die aansluit op de werkelijkheid.

'Trainers zijn getraind om veiligheid te creëren en ondertekenen geheimhoudingsplicht'

Veilig werken.
Ons team staat voor veilig werken. Zonder een veilige sfeer bereiken we namelijk niets. Met een veilige sfeer als fundament bereiken we altijd een doorslaggevende training. De trainer en trainingsacteur zijn er op getraind om mensen aan te voelen en een veilige manier van werken te creëren. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen van een veilige en vertrouwde sfeer, voordat er inhoudelijk wordt gewerkt. Het is onze missie om jouw team weerbaar te maken en daarvoor is een veilig sfeer van essentieel belang.

Evaluatie
Al onze trainingen worden digitaal geëvalueerd. De uitkomsten sturen wij direct door aan de opdrachtgever. Zo kunt u in één opslag zien wat uw team van de training vond.

80% van onze training bestaat uit oefenen

‘Ervaringsleren’ vormt de didactische grondslag van al onze trainingen. Dat betekent dat we veel gebruik maken van rollenspellen. De observaties die de deelnemers tijdens deze rollenspellen doen, vormen het reflectiemateriaal waarmee nieuwe vaardigheden aangeleerd kunnen worden. Vaak zijn dat de-escalatievaardigheden die ingezet kunnen worden op de werkvloer of in begeleidingssituaties met straatjongeren.

omar en Shey2
Shey ft omar 3
Shey ft omar 2

Trainingsacteurs zijn intensief getraind 

Uit het werkveld hebben we vaak te horen gekregen hoe deelnemers negatieve ervaringen hebben gehad met een trainingsacteur. Onze trainingsacteurs doorlopen een intensieve opleiding waar ze het onderscheid leren tussen een functioneel rollenspel en disfunctioneel drama. Wij zetten nooit een trainingsacteur in zonder de juiste werkervaring en begrijpen heel goed het verschil tussen een acteur en een trainingsacteur. Wij werken met een vast team van trainingsacteurs, die elk half jaar een opfristraining krijgen.

Wil je meer weten over onze oplossingen?

Neem contact op voor een afspraak of vrijblijvend advies