Straatagressie.nl behandelt uw eventuele klacht uiteraard volledig vertrouwelijk. Wij staan voor kwaliteit en streven voortdurend naar het voorkomen van klachten. Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Wij behandelen eventuele klachten als volgt.

 • Onze trainers proberen zo veel mogelijk direct oplossingen te vinden. Klachten en/of opmerkingen worden zo veel als mogelijk is direct en persoonlijk verwerkt. Mocht dit niet naar wens verlopen, of neemt u liever contact op, dan kunt u uw klacht indienen bij Straatagressie.nl.

 • U kunt de klacht indienen via e-mail via shey@straatagressie.nl. Wij nemen alleen klachten in behandeling die de volgende zaken bevat:

  −  de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de afzender;
  −  de naam van de trainer waarop de klacht betrekking heeft;
  −  informatie over de klacht: omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, hoe en wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht;
  −  informatie over hetgeen tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht;
  −  datum en ondertekening van de klacht.
 • Na ontvangst van de klacht deelt Straatagressie.nl binnen 5 werkdagen schriftelijk mee dat zij een klacht heeft ontvangen en deze zal onderzoeken.

 • Alle klachten worden behandeld door Shey Aamer, directeur van Straatagressie.nl.

 • Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor.

 • Binnen 14 dagen na hoor en wederhoor neemt Straatagressie.nl een besluit en deelt dit mede aan diegene die de klacht heeft ingediend.

 • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen.

 • De indiener van de klacht wordt op de hoogte gehouden van de status van de klacht.

 • Indien de klacht niet naar tevreden wordt opgelost, zullen wij alsnog tot een oplossing proberen te komen onder begeleiding van een mediator van een onafhankelijke derde partij.

 • Als de klacht is afgerond, is tevens de klachtenprocedure afgerond.